Ocel - Ocel

Popis:

Pro potřebu vykonzolovaných, nebo podepřených markýz, balkonů nebo slunolamů poskytuje Isokorb®, typ KST poskytuje úplnou volnost návrhu při řešení ocelových konstrukcí. Tento prvek je schopen vynést extrémně náročné zátěže a přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Zajišťuje ochranu proti korozi prostřednictvím nerezového provedení.


K dalším výhodám prvku patří:

  • je snadno přizpůsobitelný obvyklým spojením kotevních desek
  • všechny dostupné ocelové profily mohou být propojovány šroubovými spoji
  • samostatné dílčí prvky umožňují volbu jakékoliv výšky průřezu ocelového prvku