Železobeton - Dřevo

Popis:

Prvek Schöck Isokorb® typ KSH je tepelně-izolační prvek pro připojení vnějších vykonzolovaných dřevěných konstrukcí na monolitické konstrukce. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Dřevěné konstrukce jsou prostřednictvím přípojné desky přišroubovány na nosný tepelně-izolační prvek.