Železobeton - Železobeton

Popis:

Poslední generací prvků Schöck Isokorb® je typ K s modulem HTE. Tento typ nastavuje nové technologické možnosti při přerušení tepelných mostů a využívá drátkobetonu s mikroskopickými nerezovými vlákny, který zajišťuje zvýšený tepelný odpor. Tlačené prvky nepřesahují profil izolantu a k dosažení stejné nosnosti, v porovnání s předchozími variantami, je potřeba méně tažené výztuže, což usnadňuje a urychluje montáž.

 

 

K dalším výhodám prvku patří:

  • prvky jsou lehké a snadno manipulovatelné jedním pracovníkem
  • instalace je rychlá - průměrně méně než pět minut na jeden prvek
  • výrobek má jedinečně nízkou tepelnou vodivost